Klub KosmasKlub Kosmas

Klub Kosmas

Výhody klubu Kosmas

 • sleva na nákup zboží
 • věrnostní karta již za nákup od 300 Kč
 • rychlé vyřízení případné reklamace
 • novinky z knižního světa do vaší schránky
 • o knihách víme vše a rádi poradíme
 • objednávková služba

Všeobecná pravidla Klubu Kosmas

Členem Klubu Kosmas a zároveň držitelem klubové karty se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let za níže uvedených podmínek:

 1. Vydání klubové karty je podmíněno jednorázovým nákupem v hodnotě nejméně 300 Kč a vyplněním přihlášky.
  Členství v Klubu Kosmas je podmíněno poskytnutím platné komunikační adresy buď v elektronické, nebo písemné formě.
  Za poskytnutí platné emailové adresy je zákazníkovi připsán speciální bonus ve výši 200 bodů.
 2. Vydání a používání klubové karty je bezplatné.
  Aktivace klubové karty proběhne nejpozději do 3 dnů od vyplnění přihlášky.
 3. Slevu na nákup nelze uplatnit u již zlevněného zboží, ale i v tomto případě se obrat načítá na účet člena Klubu Kosmas.
 4. Slevu lze uplatnit bezprostředně při nákupu, nelze ji požadovat zpětně.
  Slevu lze z technických důvodů uplatnit pouze před dokončením prodeje.
 5. Veškeré slevy a odměny vyplývající z držení a používání klubové karty nejsou právně vymahatelné a jsou podmíněné případnou aktualizací kontaktních údajů.
 6. Při ztrátě klubové karty o vydání nové karty a o převodu zákaznického účtu rozhodne společnost Kosmas s.r.o.
 7. Změnu kontaktních údajů je možné provést vyplněním přihlášky na prodejně Kosmas nebo mailem na adresu klubkosmas@kosmas.cz.
 8. Členství v Klubu Kosmas zaniká v případě, že na klubovou kartu nebyl proveden nákup během 2 po sobě následujících zúčtovacích obdobích.
  Členství zaniká také z důvodu záměrného poskytnutí nesprávných údajů v přihlášce, zneužití poskytnutých výhod a na vlastní žádost člena Klubu.

Výhodou členství v Klubu Kosmas je získání klubové karty. U nově vydané karty je výchozí sleva na nezlevněné zboží v aktuálním zúčtovacím období stanovena ve výši 5 %.

Zúčtovací období jsou v termínech

1. 4. až 30. 9. a 1. 10. až 31. 3.

7% sleva je aktivována do druhého dne po překročení limitu 1499 bodů v daném zúčtovacím období.
10% sleva je aktivována do druhého dne po překročení limitu 2999 bodů v daném zúčtovacím období.

Pro udržení stávající výše poskytované slevy v následujícím zúčtovacím období je nutné dosáhnou během stávajícího zúčtovacího období minimálního obratu stanoveného pro danou slevu.
Při nesplnění této podmínky je vaše sleva přeřazena do nižší slevové skupiny.

Ochrana osobních údajů členů Klubu Kosmas

Zákazník svým podpisem na této Přihlášce souhlasí s tím, že společnost Kosmas s.r.o. zpracuje zde uvedené osobní údaje do databáze, jakož i údaje získané při obchodním styku, zvláště všechny údaje získané používáním karty Klubu Kosmas. Zákazník souhlasí s elektronickým či písemným zasíláním informací o akcích probíhajících v síti prodejen Kosmas. Člen Klubu Kosmas výslovně souhlasí s tím, aby společnost Kosmas s.r.o. jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z pravidel Klubu Kosmas. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou, do písemného odvolání souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Klubu Kosmas. Po odvolání souhlasu správce údaje zlikviduje.

Závěrečná ustanovení

Společnost Kosmas s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit činnost Klubu Kosmas. V takovém případě bude datum ukončení činnosti Klubu Kosmas oznámeno na prodejnách Kosmas a na webových stránkách společnosti. Ode dne ukončení činnosti Klubu Kosmas bude možné ještě po dobu 3 měsíců uplatnit aktuální slevy vyplývající z členství v Klubu Kosmas.

Pro případné další informace a dotazy kontaktujte knihkupectvi@kosmas.cz a www.klubkosmas.cz

Pravidla Klubu Kosmas ke stažení

Přihláška do Klubu Kosmas ke stažení

Kosmas s.r.o. / Lublaňská 693/34 / 120 00 Praha 2
IČ: 25710257 / Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 63259
Provozovna: Za Halami 877 / 252 62 Horoměřice

Přihlášení k Vašemu účtu: zadejte prosím číslo Vaší zákaznické karty (čárový kód na zadní straně karty) a Vaše heslo, abyste spustili aplikaci. Pokud jste si dosud nenastavili vlastní heslo, použijte k přihlášení Vaše PSČ případně PSČ prodejny, kde jste se zaregistrovali.

Přihlášení


Neznáte své heslo?

Nejprodávanější knihy
v knihkupectvích Kosmas

 • 1Labyrint pohybu
  Renata Červenková, Pavel Kolář
 • 2Tatér z Osvětimi
  Heather Morrisová
 • 3Kde spí lufťáci
  Ivanka Devátá
 • 4Loutkář
  Daniel Cole
 • 5Opuštěná společnost
  Erik Tabery
Mapa s knihkupectvími Kosmas